Welk element ben jij? Vuur, aarde, lucht of water? / SPIRITUALITEIT - LIFESTYLE

Vuur: Ram, Leeuw, Boogschutter
Aarde: Stier, Maagd, Steenbok
Lucht: Tweelingen, Weegschaal, Waterman
Water: Kreeft, Schorpioen, Vissen.

Deze vier elementen vertegenwoordigen vier verschillende manieren waarop je je kunt oriënteren. Het element waartoe je behoort, vertelt op welke manier je van nature naar de wereld kijkt, heel vanzelfsprekend en vanaf het moment dat je ’s ochtends je ogen opendoet. Door die manier van kijken ervaar je ongemerkt een vorm van zekerheid en houvast. Heel in het kort is dit hoe de vier elementen kijken:

Vuur
Vuur is altijd op zoek naar mogelijkheden. Hij heeft weinig oog voor wat hem concreet omgeeft, maar ziet ogenblikkelijk de grote lijn: waar zou iets vandaan kunnen komen, of: wat kun je er allemaal mee doen? Hij kan grote ideeën en mogelijkheden voor de toekomst zien, maar vergeet wc-papier te kopen. Zolang hij het idee heeft dat er nog ruimte en mogelijkheden zijn, kan vuur het leven aan en ervaart hij zekerheid. Routine en alles wat zijn bewegingsruimte beperkt is voor hem een probleem: het beperkt dan zijn mogelijkheden.

Aarde
Aarde heeft juist een uitstekend oog voor de concrete werkelijkheid. Aarde krijgt juist zekerheid door zich te oriënteren op alles wat met de zintuigen waarneembaar is. Hij heeft daardoor een goed oog voor kleuren, vormen en verhoudingen, en dus oog voor de wereld van de materie. Hij hoeft overigens helemaal geen materialist te zijn, maar koerst wel op zijn zintuiglijke indrukken: hoe ziet iets eruit? Wat is de kwaliteit? Van welk materiaal is het gemaakt? Aarde moet altijd wennen aan nieuwe dingen: hij moet ze eerst een vaste plaats in zijn leven geven.

Lucht
Lucht probeert alles altijd logisch te begrijpen en krijgt zekerheid door te weten of iets klopt of niet klopt. Hij zoekt naar het waarom van de dingen en vindt rust in logica. Hij kan ergens binnenkomen en in een flits al zien of de ruimte logisch is ingedeeld of niet. Luchttekens zijn daarom vrij mentaal gericht en hebben moeite met alles wat niet te beredeneren is. Dat is de reden dat ze, hoewel ze beslist wel gevoel hebben, niet goed om kunnen gaan met emoties, omdat daaraan doorgaans elke logica ontbreekt.

Water
Water tenslotte ontleent zekerheid aan wat iets of iemand gevoelsmatig losmaakt of betekent. Iets voelt goed of niet goed, en als water iets op die manier een plaats heeft kunnen geven, dan kan hij verder. Ook als hij vindt dat iets heel slecht voelt, geeft dat toch rust, want hij weet op basis van zijn gevoelsoriëntatie dan waar hij staat en hoe hij het een plek kan geven. Water kan dingen aanvoelen, maar heeft moeite om dat vervolgens logisch uit te leggen. Je voelt toch dat het zo zit! Een bepaalde gevoelsindruk kan voor hem heel veelzeggend zijn en hij kan subtiliteiten pakken die een ander minder snel ziet.

BOEKENTIP!!

Het nieuwe boek van Yves Polet vertelt een vernieuwend, astrologisch verhaal. In dit werk brengt hij een correctie aan bij dierenriemtekens, volgens wetenschappelijke en astronomische sterrenbeelden.
Dit boek is geen gewoon verhaal van astrologie. In dit werk wordt gepleit voor een correctie van de dierenriemtekens volgens de wetenschappelijke en astronomische sterrenbeelden. Vele onder ons zijn niet op de hoogte dat ze volgens de schrijver het verkeerde sterrenbeeld lezen. De auteur beoefent een siderische astrologie en deze leer staat veel dichter bij de werkelijke sterrenbeelden in het heelal. Het boek onderscheidt zich volledig van de oude astrologie. Dit werk is tevens een compleet leerboek. Het is een samenbundeling van siderische, westerse en hindoe astrologie. Het is alsook de bedoeling van de schrijver jouw bewustzijn te verrijken met deze kosmische kennis. Reeds vanaf 16 jaar is voor Yves Polet (1960) de passie ontstaan voor astrologie. Hij heeft verscheidene opleidingen gevolgd van Westerse en Hindoe astrologie. Hij is alsook freelance schrijver bij diverse tijdschriften. Na meer dan 40 jaar observatie en het toetsen van de astrologische leer aan de werkelijkheid is de auteur een vijftal jaar beroepsastroloog.€ 30,-Bookspot

We ontvangen een commissie voor aankopen voldaan via links in dit artikel.
Dankjewel :)

Populaire posts